Tập tin:Sang-kien-kinh-nghiem-giang-day-mon-Sinh-hoc-bai-Sinh-tong-hop-protein.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sang-kien-kinh-nghiem-giang-day-mon-Sinh-hoc-bai-Sinh-tong-hop-protein.doc(kích thước tập tin: 1,48 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tác giả giới thiệu

Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy bài Sinh tổng hợp prôtêin của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:20, 29/3/2008 (1,48 MB)Kimkhanh (Thảo luận | đóng góp)Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy bài Sinh tổng hợp prôtêin của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: