Tập tin:Science 2.0 model.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(681×541 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/png)

Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên trên Thư viện Khoa học VLOS Nguồn gốc: NHHP việt hóa Ngày tạo ra: 13/04/2009 Tác giả: Damien Chaussabel, Charlie Quinn, Rungnapa Pankla. Giấy phép: Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:19, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:19, 16/4/2009681×541 (17 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên trên Thư viện Khoa học VLOS Nguồn gốc: NHHP việt hóa Ngày tạo ra: 13/04/2009 Tác giả: Damien Chaussabel, Charlie Quinn, Rungnapa Pankla. Giấy phép: Tác phẩm này được phát
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: