Tập tin:Sierpinskitriangles.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sierpinskitriangles.gif(285×221 điểm ảnh, kích thước tập tin: 63 kB, kiểu MIME: image/x-ms-bmp)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:45, 24/7/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:45, 24/7/2009285×221 (63 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Thể_loại:Hình học fractal
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: