Tập tin:Smoke.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Smoke.gif(220×181 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/gif)

Minh họa cơ chế tác động của nicotine

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:19, 12/6/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:19, 12/6/2011220×181 (26 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Minh họa cơ chế tác động của nicotine
12:19, 12/6/2011
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
220×181 (26 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Minh họa cơ chế tác động của nicotine
12:18, 12/6/2011
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
220×181 (26 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Minh họa cơ chế tác động của nicotine
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.