Tập tin:Storm Atlantic.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(461×305 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:10, 5/4/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:10, 5/4/2007461×305 (31 kB)Soledad (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: