Tập tin:Svrung.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Svrung.gif(220×80 điểm ảnh, kích thước tập tin: 12 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:38, 21/11/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:38, 21/11/2005220×80 (12 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp){{Pmytrung}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.