Tập tin:TIM HIEU VE TRANZITOR TRUONG FET.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIM_HIEU_VE_TRANZITOR_TRUONG_FET.doc(kích thước tập tin: 4,76 MB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

tim hieu ve transistor truong FET

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:40, 23/3/2012 (4,76 MB)Nguyễn chí chung (Thảo luận | đóng góp)TIM_HIEU_VE_TRANZITOR_TRUONG_FET
23:24, 22/3/2012 (4,76 MB)Nguyễn chí chung (Thảo luận | đóng góp)TIM_HIEU_VE_TRANZITOR_TRUONG_FET
23:15, 22/3/2012 (4,76 MB)Nguyễn chí chung (Thảo luận | đóng góp)TIM_HIEU_VE_TRANZITO
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.