Tập tin:TOAN-VAN-BAI-PHAT-BIEU-NHAM-CHUC-CUA-OBAMA-SONG-NGU.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TOAN-VAN-BAI-PHAT-BIEU-NHAM-CHUC-CUA-OBAMA-SONG-NGU.doc(kích thước tập tin: 70 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng Thống Mỹ Obama, bản song ngữ Việt-Anh

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:30, 1/4/2009 (70 kB)Josphu (Thảo luận | đóng góp)Đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng Thống Mỹ Obama, bản song ngữ Việt-Anh
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: