Tập tin:TRANSISTOR TRUONG Duythuong.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TRANSISTOR_TRUONG_Duythuong.rar(kích thước tập tin: 2,01 MB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

transistor

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:22, 29/3/2012 (2,01 MB)Nduythuong (Thảo luận | đóng góp)transistor
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: