Tập tin:TRANSISTOR TRUONG UNG FET HUUSIEU.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TRANSISTOR_TRUONG_UNG_FET_HUUSIEU.doc(kích thước tập tin: 3,04 MB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Miêu tả

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:23, 24/3/2012 (3,04 MB)Huusieu (Thảo luận | đóng góp)Tìm hiểu về các loại Transistor FET ,các mắc mạch , hoạt động của từng loại mạch, hoạt động của transistor trong từng mạch đó.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.