Tập tin:Thuvienkhoahoc VLOS model.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(484×479 điểm ảnh, kích thước tập tin: 15 kB, kiểu MIME: image/gif)

Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên trên Thư viện Khoa học VLOS Nguồn gốc: NHHP Ngày tạo ra: 30/07/2008 Tác giả: Nam Hy Hoàng Phong Giấy phép: Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:18, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:18, 16/4/2009484×479 (15 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên trên Thư viện Khoa học VLOS Nguồn gốc: NHHP Ngày tạo ra: 30/07/2008 Tác giả: Nam Hy Hoàng Phong Giấy phép: Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons At
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: