Tập tin:ThuyenVaBien.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(385×294 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Dùng cho minh họa "Hành trang Khoa học" LĐ

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:13, 16/5/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:13, 16/5/2006385×294 (18 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Dùng cho minh họa "Hành trang Khoa học" LĐ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: