Tập tin:Thyroid.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(340×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 33 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:27, 29/9/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:27, 29/9/2006340×400 (33 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.