Tập tin:Ti so luong giac trong tam giac vuong.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ti_so_luong_giac_trong_tam_giac_vuong.png(kích thước tập tin: 15 kB, kiểu MIME: text/plain)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:07, 8/12/2006 (15 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp){{GFDL}} Thể loại:Hình học 9
00:04, 8/12/2006520×249 (16 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.