Tập tin:Tiet 3.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tiet_3.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 230 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Giáo án Sinh học 11, Ban Khoa học Tự nhiên: Tiết 3: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT

Tác giả: NGUYỄN THỊ THÙY, giáo viên trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐăkLăk

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:30, 25/9/20070×0 (230 kB)Nguyen Thuy (Thảo luận | đóng góp)Giáo án Sinh học 11 nâng cao Tiet_3, Cô giáo: Nguyễn Thị Thuỳ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Daklak
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.