Tập tin:Tieu lan moi truong.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tieu_lan_moi_truong.doc(kích thước tập tin: 279 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Nêu Nguyên nhân, cơ chế, hiện trạng của mưa axit.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:08, 5/4/2010 (279 kB)Thần Gió (Thảo luận | đóng góp)Nêu Nguyên nhân, cơ chế, hiện trạng của mưa axit.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.