Tập tin:Timeline.PNG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(471×266 điểm ảnh, kích thước tập tin: 13 kB, kiểu MIME: image/png)

Timeline từ khi trái đất hình thành cho tới nay & các giai đoạn chính. Trích từ William K. Purves et al Life The Science of Biology 7th, Sinauer Associates and W. H. Freeman

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:29, 23/3/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:29, 23/3/2006471×266 (13 kB)Luong12ct (Thảo luận | đóng góp)Timeline từ khi trái đất hình thành cho tới nay & các giai đoạn chính. Trích từ William K. Purves et al Life The Science of Biology 7th, Sinauer Associates and W. H. Freeman
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: