Tập tin:ToanA2005.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(800×1.291 điểm ảnh, kích thước tập tin: 171 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

ề thi khảo sát chất lượng môn Toán học lớp 12 khối phổ thông chuyên Toan tin - ĐH Vinh.Năm 2004 - 2005 Đề thi được cung cấp bản cứng bởi Wewiwi0506, khối PT chuyên Toán Tin - ĐH Vinh, Asteroid_tvb

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:18, 2/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:18, 2/1/2006800×1.291 (171 kB)Asteroid tvb (Thảo luận | đóng góp)Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán học lớp 12 khối phổ thông chuyên Toan tin - ĐH Vinh.ăNm 2004 - 2005 Đề thi được cung cấp bản cứng bởi Wewiwi0507, Asteroid_tvb. Chúng tôi đến từ Forum Olympia
12:00, 2/1/2006
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
800×1.291 (168 kB)Asteroid tvb (Thảo luận | đóng góp)ề thi khảo sát chất lượng môn Toán học lớp 12 khối phổ thông chuyên Toan tin - ĐH Vinh.Năm 2004 - 2005 Đề thi được cung cấp bản cứng bởi Wewiwi0506, khối PT chuyên Toán Tin - ĐH Vinh, Asteroid_tvb
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.