Tập tin:ToiTao.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(469×453 điểm ảnh, kích thước tập tin: 43 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Tự tạo để minh họa cho sách "Hành trang khoa học"

Làng Đậu

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:23, 4/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:23, 4/1/2006469×453 (43 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Tự tạo để minh họa cho sách "Hành trang khoa học" Làng Đậu
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: