Tập tin:Tong quan cac he co quan.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tong_quan_cac_he_co_quan.ppt(kích thước tập tin: 4,78 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tiểu Luận được là tổng hợp tham khảo từ 1 số tài liệu nươc ngoài.

Nguồn tham khảo chính: Bài Giảng "Body System" của Anita Malhotra - Science Teacher.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:35, 16/3/2012 (4,78 MB)Bbk (Thảo luận | đóng góp)Tiểu Luận được là tổng hợp tham khảo từ 1 số tài liệu nươc ngoài. Nguồn tham khảo chính: Bài Giảng "Body System" của Anita Malhotra - Science Teacher.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.