Tập tin:Tong quan ve bieu hien cua phuong phap day hoc tich cuc.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tong_quan_ve_bieu_hien_cua_phuong_phap_day_hoc_tich_cuc.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,57 MB, kiểu MIME: application/pdf)

4 dấu hiệu cơ bản:

  • Dạy học phải thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh
  • Dạy và học phải chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
  • Phải có sự tăng cường hoạt động học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác
  • Đánh giá kết quả học tập phải là sự kết hợp sự đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh

Mô tả 

Nguồn: dayhoahoc.com

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Vương Thanh Hoa

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:48, 13/8/20110×0 (1,57 MB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Nguồn: dayhoahoc.com Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Vương Thanh Hoa Thể loại:Vương Thanh Hoa
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: