Tập tin:Tracnghiem12.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tracnghiem12.rar(kích thước tập tin: 48 kB, kiểu MIME: unknown/unknown)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 từ học kì 1 đến hết chương trình.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:52, 16/3/2008 (48 kB)Khaibcmt (Thảo luận | đóng góp)Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 từ học kì 1 đến hết chương trình.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.