Tập tin:Training FPR.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Training_FPR.ppt(kích thước tập tin: 123 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tài Liệu Training Cho Thành Viên Nhóm Freelancer Public Relation Viet Nam ( FPR )(Http://fprvietnam.com): Những Kiến Thức Ban Đầu Về Nghề Quan Hệ Công Chúng

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:08, 1/10/2008 (123 kB)Fprvietnam (Thảo luận | đóng góp)Tài Liệu Training Cho Thành Viên Nhóm Freelancer Public Relation Viet Nam ( FPR )(Http://fprvietnam.com): Những Kiến Thức Ban Đầu Về Nghề Quan Hệ Công Chúng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.