Tập tin:Tranh-Giang-sinh-ton-giao.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(519×604 điểm ảnh, kích thước tập tin: 47 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Tranh Giáng sinh-tôn giáo, tác giả Alexander Tatarnikov (diezelsun).

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới các giấy phép sau:
Bạn có thể lựa chọn giấy phép bạn muốn.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:50, 20/3/2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:50, 20/3/2015519×604 (47 kB)Yêu (Thảo luận | đóng góp)Tranh Giáng sinh-tôn giáo, tác giả Alexander Tatarnikov (diezelsun).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: