Tập tin:Tranzito hieu ung truong FET.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tranzito_hieu_ung_truong_FET.doc(kích thước tập tin: 1,37 MB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Miêu tả

lý thuyết về JFET

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:04, 23/3/2012 (1,37 MB)Thinkingofyou (Thảo luận | đóng góp)lý thuyết về JFET
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.