Tập tin:Trinhchieu quitich.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Trinhchieu_quitich.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 298 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Bài tập về quĩ tích trong không gian. Tăng Minh Dũng soạn bằng LaTeX và GeospaceW

Nguồn: http://khcn-sdh.hcmup.edu.vn/tmp/giaoan/

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:37, 4/2/20070×0 (298 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Bài tập về quĩ tích trong không gian. Tăng Minh Dũng soạn bằng LaTeX và GeospaceW Nguồn: http://khcn-sdh.hcmup.edu.vn/tmp/giaoan/ Thể loại:Bài giảng Điện tử Thể loại:Hình học không gian
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.