Tập tin:Tuyen-tuy.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tuyen-tuy.jpg(174×80 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Tuyên tuỵ: Cơ quan vừa có chức năng ngoại tiết (tiết dịch tuỵ giúp cho quá trình chuyển hoá) vừa có chức năng nội tiết (tiết insulin và glucagon điều hoà đướng huyết).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:19, 13/4/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:19, 13/4/2007174×80 (25 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Tuyên tuỵ: Cơ quan vừa có chức năng ngoại tiết (tiết dịch tuỵ giúp cho quá trình chuyển hoá) vừa có chức năng nội tiết (tiết insulin và glucagon điều hoà đướng huyết).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: