Tập tin:US-GreatSeal-Obverse.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.790×1.790 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3,41 MB, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:03, 22/11/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:03, 22/11/20101.790×1.790 (3,41 MB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: