Tập tin:Units3-Kd1.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Units3-Kd1.ppt(kích thước tập tin: 96 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
  Chuyên Đề English Lớp 9 -  Copyright by Hữu Linh 

Giáo viên trình bày Hải Yến Hướng Dẫn thiết kế: Hữu Linh

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:19, 12/7/2008 (96 kB)Hữu Linh (Thảo luận | đóng góp)<noinclude> <b> Chuyên Đề English Lớp 9 - </b> Copyright by Hữu Linh </noinclude> Giáo viên trình bày Hải Yến Hướng Dẫn thiết kế: Hữu Linh Category:Giáo án Điện tử
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: