Tập tin:Uno motor.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×399 điểm ảnh, kích thước tập tin: 191 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mô-tô điện Uno, một trong 10 sáng chế tiêu biểu của năm 2008 do Tạp chí Khoa học Phổ thông bình chọn. Nguồn hình: Motorcycle Mojo Magazine, nguồn hình: Motorcycle Mojo Magazine.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:59, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:59, 16/4/2009600×399 (191 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Mô-tô điện Uno, một trong 10 sáng chế tiêu biểu của năm 2008 do Tạp chí Khoa học Phổ thông bình chọn. Nguồn hình: Motorcycle Mojo Magazine, nguồn hình: Motorcycle Mojo Magazine.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: