Tập tin:Uses crt.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(352×651 điểm ảnh, kích thước tập tin: 42 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:35, 26/1/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:35, 26/1/2011352×651 (42 kB)Kim pham (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.