Tập tin:VHS diagonal.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(290×271 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:04, 22/11/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:04, 22/11/2010290×271 (26 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: