Tập tin:VLOS at APCPH Climate change and Population Health Nha Trang 2013.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
VLOS_at_APCPH_Climate_change_and_Population_Health_Nha_Trang_2013.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,95 MB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài trình bày của Thư viện khoa học (VLOS) tại Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương: Biến đổi khí hậu và Sức khỏe quần thể
  • Nha Trang, tháng 11 năm 2013

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:19, 19/3/20140×0 (1,95 MB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Bài trình bày của THUVIENKHOAHOC tại Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương: Biến đổi khí hậu và Sức khỏe quần thể * Nha Trang, tháng 11 năm 2013
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.