Tập tin:Vai tro cua E.coli va Sal trong HCTC.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Vai_tro_cua_E.coli_va_Sal_trong_HCTC.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 398 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài báo: Vai trò của Escherichia coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con trước và sai cai sữa: Nghiên cứu trên mô hình trang trại nuôi công nghiệp.
  • Tác giải: Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Bá Tiếp
  • Khoa Thú y Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  • Tạp chí Khoa học và Phát triển

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:50, 16/3/20140×0 (398 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Vai trò của Escherichia coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con trước và sai cai sữa: Nghiên cứu trên mô hình trang trại nuôi công nghiệp. Tác giải: Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Bá Tiếp Tạp
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.