Tập tin:Var I.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Var_I.png(279×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 22 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:05, 26/1/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:05, 26/1/2011279×240 (22 kB)Kim pham (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.