Tập tin:Vib.chor.in.rabit2.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(298×428 điểm ảnh, kích thước tập tin: 16 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Phẩy khuẩn tả xâm nhiễm tế bào niêm mạc ruột thỏ thí nghiệm (quan sát dưới kính hiển vi điện tử).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:43, 17/11/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:43, 17/11/2007298×428 (16 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Phẩy khuẩn tả xâm nhiễm tế bào niêm mạc ruột thỏ thí nghiệm (quan sát dưới kính hiển vi điện tử).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: