Tập tin:Voyager2.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×405 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình vẽ miêu tả tàu Voyager 2 ở giới hạn phía ngoài của vùng heliosphere. Nguồn hình: NASA / Phòng thí nghiệm chuyển động phản lực.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:12, 6/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:12, 6/7/2008600×405 (25 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Hình vẽ miêu tả tàu Voyager 2 ở giới hạn phía ngoài của vùng heliosphere. Nguồn hình: NASA / Phòng thí nghiệm chuyển động phản lực.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin này được dùng làm hình đại diện cho trang: