Tập tin:Web1pralf.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Miêu tả

Bảng alphabel tiếng Ba Tư {{subst:www.omniglot.com/writing/persian.htm|Hình:Web1pralf.jpg‎}} --Thái Joon 15:20, ngày 9 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Giấy phép

Thành viên:Thái Joon đã nhận được email cho phép sử dụng từ Simon Ager, (Omniglot.com - writing systems and languages of the world)

Trang sau có liên kết đến tập tin này: