Tập tin:Web Wiki compare Forum Blog Cms2.0.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(627×278 điểm ảnh, kích thước tập tin: 15 kB, kiểu MIME: image/png)

Miêu tả

Miêu tả: Mô hình web Wiki và mô hình forum, blog, cms 2.0 Nguồn: NHHP Ngày: 12/02/2009 Tác giả: Cao Xuân Hiếu , NHHP Giấy phép: Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:00, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:00, 16/4/2009627×278 (15 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)== Miêu tả == Miêu tả: Mô hình web Wiki và mô hình forum, blog, cms 2.0 Nguồn: NHHP Ngày: 12/02/2009 Tác giả: Cao Xuân Hiếu , NHHP Giấy phép: Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này:

Tập tin này được dùng làm hình đại diện cho trang: