Tập tin:What Happened to Art Criticism.jpeg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
What_Happened_to_Art_Criticism.jpeg(150×233 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: Trang bìa cuốn "What Happened to Art Criticism" Nguồn: The University of Chicago Press

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:48, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:48, 16/4/2009150×233 (17 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Trang bìa cuốn "What Happened to Art Criticism" Nguồn: [http://www.press.uchicago.edu/presssite/metadata.epl?mode=synopsis&bookkey=24916 The University of Chicago Press]
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: