Tập tin:Wifi Intel 1.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Wifi_Intel_1.JPG(230×173 điểm ảnh, kích thước tập tin: 11 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:35, 28/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:35, 28/3/2007230×173 (11 kB)Soledad (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: