Tập tin:Wiki-open public.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(633×601 điểm ảnh, kích thước tập tin: 45 kB, kiểu MIME: image/png)

Miêu tả

Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên của mô hình web Wiki Nguồn: NHHP Ngày: 12/02/2009 Tác giả: Cao Xuân Hiếu , NHHP Giấy phép: Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:01, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:01, 16/4/2009633×601 (45 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)== Miêu tả == Miêu tả: Môi trường xuất bản tài nguyên của mô hình web Wiki Nguồn: NHHP Ngày: 12/02/2009 Tác giả: Cao Xuân Hiếu , NHHP Giấy phép: Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: