Tập tin:Xu ly bia.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Xu_ly_bia.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 201 kB, kiểu MIME: application/pdf)

qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:20, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia phần 1: bia và phương pháp sản xuất phần 2:các nguồn nước thải gây ô nhiễm phần 3: qui trình xử lý phần 4: tính toán bể uasb phần 5: thiêt kể bể uasb
15:20, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia phần 1: bia và phương pháp sản xuất phần 2:các nguồn nước thải gây ô nhiễm phần 3: qui trình xử lý phần 4: tính toán bể uasb phần 5: thiêt kể bể uasb
15:16, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia
15:15, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia
15:15, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia
15:14, 24/4/20100×0 (201 kB)Nguyen hong (Thảo luận | đóng góp)qui trinh xu ly nuoc thai nha may bia
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.