Tập tin:Xuong dai 2.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×392 điểm ảnh, kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: image/gif)

Các phần cấu tạo của xương dài:

Spongy bone: Xương xốp

Compact bone: Xương chắc

Epiphyseal (growth plate): Đĩa sinh trưởng

Periosteum: Màng xương

Marrow cavity: Xoang chứa tủy xương

Articular catilage: Sụn đầu xương

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:54, 10/2/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:54, 10/2/2007400×392 (28 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Các phần cấu tạo của xương dài: Spongy bone: Xương xốp Compact bone: Xương chắc Epiphyseal (growth plate): Đĩa sinh trưởng Periosteum: Màng xương Marrow cavity: Xoang chứa tủy xương Articular catilage: Sụn đầu
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: