Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: cấu trúc và hình thức đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2009

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  • Hình thức
  1. toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý = hình thức tự luận.
  2. vật lý, sinh học, hóa học, ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) = hình thức trắc nghiệm.
  • cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT
  1. loại phổ thông: dành cho học sinh học ba ban THPT (phổ thông, tư nhiên, xã hội); THPT kỹ thuật; và học sinh tự do (thi trượt năm trước)
  2. loại bổ túc: chương trình bổ túc THPT
  • lưu ý
  1. phần phân ban (riêng) của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ tương ứng với kiến thức chương trình đã được học, không tự ý chọn phần kiến thức khác
  2. cơ cấu điểm gồm 80% chung và 20% riêng (phân ban)
  3. đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 sẽ bám sát chương trình - sách giáo khoa mới => thí sinh tự do phải tự học, bổ sung kiến thức căn cứ vào chương trình - sách giáo khoa mới.

Nguồn[sửa]