Thảo luận:Các Chủ đề đang Thảo Luận

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

làm gì để nâng cao kĩ năng giảng dạy cho sinh viên sư phạm???


Khunglongmeo, 14:28, 29/3/2011 (UTC)

Trở về Các Chủ đề đang Thảo Luận

Hữu Linh said ...

Để khởi động năm học CNTT, nhiều khóa tập huấn đang gấp rút tiến hành, Đó là sự giúp đỡ trực tiếp và tập trung có trọng điềm của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

Rất nhiều anh chị em Giáo Viên tâm huyết trăn trở tìm sự sáng tạo của chính mình trong công việc giảng dạy hàng ngày. Các GV phổ thông các cấp giữ mộ vị trí rất trọng yếu trong quá trình đào tạo và hình thành Nhân cách của thế hệ trẻ bới không ai khác, chính là các Thầy Cô giáo các câp học phổ thông dã gần gũi các em học sinh trong suốt thời niên thiếu.

Chúng ta hãy góp chút kinh nghiệm dạy học của chính mình chia sẻ cho đồng nghiệp, trao đổi cùng nhau bạn nhé.

Trân trọng

--Hữu Linh (thảo luận) 12:00, ngày 9 tháng 8 năm 2008 (EDT)