Thảo luận:Cơ chế đóng mở gene diễn ra như thế nào trong tế bào?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản dịch sai ở câu "Gen đóng mở theo nhiều phương thức....tế bào cơ". Cần xem lại. So với bản gốc, từ "liver cell" phải được dịch là "tế bào gan" chứ không phải "tế bào sống".

Rionawedholm, 08:25, 15/11/2011 (UTC)