Thảo luận:CLB: Hoạt động cao cấp của hệ thần kinh và tư duy sáng tạo/Nội hàm của CLB

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội hàm của CLB[sửa]

Đề nghị chỉnh tên CLB này cho rộng hơn một tí và dể tham gia hơn 1 tí (vì theo tên như vầy chắc chỉ có mấy nhà thân kinh học mới dám tham dự)

Tên chửa lại đơn giản thành CLB Hoạt Động Tư Duy Sáng Tạo có lẽ gọn, rộng và hấp dẫn hơn. Đây cũng là ý kiến nhỏ nhoi. Chúc may mắn


Tìm hiểu về mức độ phân tử của các hoạt động thần kinh ở động vật bậc cao và con người là một lĩnh vực còn chưa được khai phá đúng mức. Các công trình về lĩnh vực thần kinh học (neuroscience) luôn được coi trọng và công bố ở các tạp chí danh tiếng. Xét về bản chất, thì chính việc tìm hiểu các hoạt động thần kinh là nền tảng cho các lý thuyết về tư duy sáng tạo. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 11:45, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (EDT)


Giao diện[sửa]

Hi anh Hòa, anh định thiết kế giao diện cho CLB phải không? Anh thấy kiểu này như thế nào? CLB mình lấy giao diện như vậy hay là giống trang này. Anh định giao diện chia làm bao nhiêu phần, gồm những phần gì? WikiSysop 15:04, ngày 22 tháng 7 năm 2008 (EDT)

Phùng văn Hòa said ...[sửa]

Gửi Hiếu[sửa]

Thứ lỗi cho mình vì đến hôm nay mình mới mở đến trang này. Mình không có nhiều thời gian lên mạng nên không xem được nhiều. Theo mình giao diện trang Thần kinh & tư duy là đẹp. Tên trang có thể quá ngắn gọn nên chưa nêu được nội hàm của CLB nhưng dần dần mọi người sẽ quen. Quá trình hoạt động của CLB sẽ định hình nên các phần cần có. Cảm ơn Hiếu. Thành viên:Phùng Văn Hòa ngày 16 tháng 8 năm 2008

--Phùng văn Hòa (thảo luận) 23:04, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (EDT)