Thảo luận:Cao Xuân Hiếu/Note: Làm gì khi con bạn học chưa giỏi?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

quan tâm đến sở thích của con bạn, tìm 1 gia sư tốt nếu bạn bận khi không thể dạy con học được...