Thảo luận:Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

học công nghệ máy tính công nghệ vật liệu vậy theo các bạn cơ hội việc làm sẽ ở đâu?

Sát Kình Bá Quyền, 02:25, 12/8/2010 (UTC)

Ưh, tớ đang có ý định biến bài này thành dạng portal. Giống kiểu như 1 cổng tri thức công nghệ cao được ưu tiên vậy.

Cao Xuân Hiếu, 15:50, 5/8/2010 (UTC)

Mình nghĩ, trang này nên dùng bảng để trình bày, các đường kẻ của các cột/hàng sẽ phân ranh giới các lĩnh vực khiến trang dễ nhìn hơn.

Nguyenthephuc, 15:48, 5/8/2010 (UTC)